There are no items in your cart.

Breaker

Akkreditasiya olunmuş təlimin əhəmiyyəti

Please see below a special news story specifically for our accredited operator training in Azerbaijan.

Sənaye texnikalarından istifadə edən şirkətlər bütün operatorların ən yüksək standartlara uyğun təlim keçməsini təmin etməlidirlər. Təlim operatorlara avadanlıqdan təhlükəsiz və düzgün istifadə etmək üçün lazımi bilik, bacarıq və etimadla təmin edəcək ki, bu da sahədə qəza riskini minimuma endirəcək.

Azərbaycanda işəgötürənlərin Texniki təhlükəsizlik haqqında AR qanununun 10-cu maddəsi  və AR Əmək Məcəlləsinin 9-cu maddəsinə uyğun olaraq işçiləri müvafiq təlimlə təmin etmək üçün hüquqi öhdəliyi vardır.

Bununla belə, təlimlə bağlı bəzi ümumi yanlış təsəvvürlər vardır ki, işəgötürənlər onlar haqqında məlumatlı olmalıdırlar.

 

Yerli və Beynəlxalq Akkreditasiyalı təlim

Azərbaycanda bir çox təlim şirkətləri var, lakin onların hamısı eyni səviyyədə xidmət göstərmir.

Bəzi yerli təlim şirkətləri öz kurslarını qeydiyyatdan keçirmirlər və təlimlərdə akkreditasiyadan keçməmiş təlimçilərin xidmətindən istifadə edirlər, nəticədə keyfiyyətsiz təlimlər halhazırda böyük problemə çevrilib.

2014-cü ildə AITT (Sənaye Yük Maşınları Təlimçiləri Assosiasiyası) Azərbaycan üzrə təlim provayderləri ilə işləməyə başladı. AITT forkliftlər, kranlar və bəzi tikinti avadanlığı da daxil olmaqla bir sıra sənaye texnikaları üçün operatorların, təlimçilərin, təlimçi təlimi və imtahan götürənlərin təlimini üzrə ixtisaslaşıb.

Sənaye yük maşınları üzrə təlimçilərin akkreditasiya orqanı olaraq, təlimçilərin operatorlara yük maşınlarından təhlükəsiz və ən yaxşı təcrübəyə uyğun istifadə etməyi öyrənmələri üçün düzgün və müvafiq təlim keçmələrini təmin etmək AITT-nin vəzifəsidir.

Böyük Britaniyada olmasına baxmayaraq, AITT Azərbaycanda bir sıra təlim şirkətlərini beynəlxalq akkreditasiya ilə təmin etmişdir ki, bu da təlim kurslarının bütün tələb olunan qanunvericiliyə və təlim standartlarına cavab verdiyini sübut edir.

 

Sertifikatları yoxlayın

Yalnız AITT tərəfindən akkreditə olunmuş kurslar və təlim şirkətləri sənədlərə Assosiasiyanın loqosunu daxil etməlidirlər.

Bununla belə, təlim şirkətlərinin akkreditasiya olunmadıqları halda işəgötürənlərə öz peşəkarlıqları haqqında yanlış təəssürat yaratmaq üçün AITT loqosundan istifadə etdiyi hallar olmuşdur.

Bu şəkildə saxta sertifikatların verilməsi qanunsuzdur. Eyni zamanda belə hallar həm operatoru həm də işəgötürənin fəaliyyətini bütün iştirakçı şəxslər üçün ciddi və ağır nəticələrə səbəb ola biləcək qəza riski altına qoyur.

Görünən odur ki, Azərbaycanda bir çox işəgötürənlər sənədlərin qanuni olub-olmadığını yoxlamadan onlara təlim şirkətləri tərəfindən verilən sertifikatları və akkreditasiyaları qəbul edirlər.

İşəgötürənlər sertifikatları yoxlamalı və həm təlim kursunun, həm də təlimçinin akkreditasiyadan keçdiyindən əmin olmalıdırlar.

AITT ACORNS (AITT Certification of Operator Registration Numbers Scheme) adlı sistemdən istifadə edir. Bu, qeydiyyatdan keçmiş təlim şirkətləri tərəfindən keçilmiş və AITT akkreditasiyası olan bütün təlimlərin məlumat bazasıdır. Təlimçinin və ya operatorun təlim sertifikatının qanuniliyini yoxlamaq lazımdırsa, sertifikatdakı ACORNS nömrəsini qeyd edərək AITT ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əgər məlumat bazamızda yoxdursa, o zaman sertifikat akkreditasiya olunmayıb.

 

Qiymətləndirmə üçün əsas məqamlar:

- Sertifikatın AITT tərəfindən akkreditasiya olunub-olunmadığını yoxlayın

- Təlim şirkətinin akkreditasiyadan keçdiyini yoxlayın

- ABA kodunu axtarın

- Təlimçinin qeydiyyatda olub olmadığını yoxlayın

- Akkreditasiya orqanının təsdiqlənmə nömrəsini axtarın (ACORNS)

 

Sertifikatlara etiraz etməkdən qorxmayın. Akkreditasiya olunmamış şirkətdən və ya təlimçidən təlim qəbul etmək bir çox problemə səbəb ola bilər.

İşəgötürənlər əmin olmalıdırlar ki, onların təlim təchizatçısı qanuni, etibarlı və ən yüksək standartlara uyğun işləməyə sadiq bir şirkətdir. Bu, operatorların bilikli, bacarıqlı olmasını və təhlükəsiz işləyə bilməsini təmin edəcək.

 

English Translation:

The importance of accredited training

Companies that use workplace transport must ensure that all operators are trained to the highest standards. Training will provide operators with the necessary skills, abilities and confidence to use equipment safely and correctly, which will minimise the risk of accidents on site.

In Azerbaijan employers have a legal obligation to provide training in accordance with Technical Safety Regulation of AR Clause 10 and Labor Code of AR Section 9.

However, there are some common misconceptions about training, which employers must be made aware of.

 

Local vs International Accredited training

The are many training providers in Azerbaijan, however they do not all provide the same level of service.

There is a big problem currently, as some local training providers do not register their courses, and will use non-accredited training instructors, resulting in poor quality training. 

In 2014, an organisation called AITT (The Association of Industrial Truck Trainers) began working with training providers across Azerbaijan. AITT focusses on the training of operators, instructors, tutors and examiners for a range of workplace transport, including forklifts, cranes and some construction equipment.

As an accrediting body for industrial truck trainers, it is AITT’s role to ensure that instructors are delivering appropriate, relevant training to operators, so that they learn how to use trucks safely and in accordance with best practice. 

Although based in the UK, AITT has provided a number of training providers in Azerbaijan with international accreditation that proves training courses meet all the required legislation and training standards.  

 

Verify certificates

Only courses and training providers accredited by AITT will include the Association’s logo on the paperwork.  

However there have been cases where training providers are not accredited but have been using the AITT logo to give employers a false impression of their qualifications.

Providing fraudulent certifications in this way is illegal. It also puts the transport operator and the employer's business at risk of accidents that could have serious and costly consequences for all involved.

Across Azerbaijan it seems that many employers are accepting the certificates and accreditations shown to them by training providers, without checking whether the documentation is legitimate.

Employers should verify certificates and confirm that both the training course and the instructor is accredited. 

AITT uses a system called ACORNS (AITT Certification of Operator Registration Numbers Scheme). It is a database of all AITT accredited training delivered by registered providers. If you need to check the legitimacy of a training instructor or a workplace transport operator’s training certificate, you can contact AITT quoting the ACORNS number from the certificate. If it is not on our database, then the certificate is not accredited. 

 

Key items to assess: 

-       Check if the certificate is accredited by AITT

-       Check that the training provider is accredited

-       Look for the ABA code

-       Check if the instructor is registered

-       Look for an accrediting body verification number (ACORNS)

 

Do not be afraid to challenge certificates. Accepting training from an unaccredited company or instructor could lead to a lot of problems down the line. 

Employers should be confident that their training provider is legitimate, reliable and committed to working to the highest standards. This will ensure that operators are competent, skilled and can work safely.